Artikelindeks
Velkommen
Valg
Alle sider
tube porn films free adult videos movies adult tube free porn video sex movies free porn online films

 


 

Kære kollega

Valget er slut, og følgende er valgt:

Valgt for fire år:

Steffen Lilmoës

Kaare Johansen

Niels Wedege Petersen

Valgt for to år:

Lene Sarup Rattenborg

Anne Karlskov

Længde af valgperiode afhang af stemmetal.

De nyvalgte bestyrelsesmedlemmer indtræder umiddelbart efter den ordinære generalforsamling 21. april 2017.

Vi ønsker alle fem til lykke med valget.

Vi takker alle ti kandidater for interessen for at blive valgt. Stemmerne har været pænt fordelt på alle kandidater.

33 % har benyttet deres valgret. Vi takker dem, der tog aktivt del.

Det er første gang, der har været valg blandt medarbejderne af bestyrelsesmedlemmer i Jysk Fynske Medier, og det er positivt at konstatere, at vi har kunnet afvikle valget på tilfredsstillende vis. Det er en kompleks proces, der er kørt uden ekstern assistance.

Det vil jeg gerne sige alle involverede tak for.

Bedste hilsner

Per Schultz-Knudsen

Formand

Valgudvalget


 

 

 

 

Fyens Distribution - Blangstedgårdsvej 2 - 5220 Odense SØ - tlf. 6545 5645

 
Fyens Distribution
  • forsidebilleder
  • forsidebilleder
  • forsidebilleder
  • forsidebilleder
  • forsidebilleder
  • forsidebilleder
  • forsidebilleder
  • forsidebilleder
  • forsidebilleder